De zorginstelling Marius Meijboom biedt een huiselijke omgeving voor meervoudige gehandicapte kinderen. Door het hele pand vind je prints die samengesteld zijn uit zelfgemaakte foto’s en materialen. De iep, de boom die je het meeste in Amsterdam ziet speelt een belangrijke hoofdrol in de beelden. Kenmerkend voor deze boom is dat in het voorjaar haar zaadjes naar beneden dwarrelen. Deze zaadjes komen terug in de prints als grote bladeren aan de boom.

Ontwerp interieur: ThisisJane

Illustratie: Janneke Hooymans, Daniëlle Pennock